#algemeen

12 augustus — 4 minuten leestijd

Een kijkje achter de schermen bij Team Planning

Door Kelly de Heij

werk 28

Vorige week namen we al een kijkje achter de schermen bij Team Account, deze week is het de beurt aan Team Planning. We nemen je graag mee in onze de dagelijkse beslommeringen. Waar Team Account vooral op contact met alle partijen zit, focust Team Planning vooral op de inhoud. We zitten dagelijks tot over onze oren in de cijfers en data, maar houden daarnaast ook zich op allerlei operationele zaken. Een boel detailwerk dus!

Vooraf: Analyses en prognoses

Zoals bekend is een van de vijf pijlers van Media Reverse ‘datagedreven’. We gebruiken zoveel mogelijk data ter onderbouwing van onze strategie en plannen. We willen namelijk op basis van data weten welke media het best bij de campagnedoelgroep past, zowel qua mediatype als bijvoorbeeld zenderkeuzes en locatiekeuzes. Dus zodra de briefing compleet is opgehaald door Team Account, volgt de strategie en gaan we aan de slag. Op basis van allerlei beschikbare data bekijken we wat passende media-opties zijn. Daarnaast wordt uiteraard het grotere plaatje in het oog gehouden: wat past binnen budget en welke inzet kan het best bijdragen aan de doelstellingen? Vaak beginnen we breed en denken we allerlei verschillende scenario’s uit, om later steeds meer te trechteren naar een concreet mediaplan.

Adverteerder – Creatie – Media

Ook schakelen we het liefst met het betrokken creatief bureau. Door overleg en samenwerking tussen alle partijen te hebben, komen we uiteindelijk tot het meest compleet afgestemde plan. Door het samen te hebben over spotlengtes, wel of geen tag-on, wat zijn aandachtspunten bij out of home, welke online formaten passen het best bij de doelstellingen, moeten wij rekening houden met creatieve creaties, enzovoorts. Hierdoor wordt het plan alleen maar sterker. Media en creatie versterken elkaar natuurlijk het meest als het goed is afgestemd.

Plannen concreet

Uiteindelijk zijn campagnes naar wens van onze klant afgestemd. Dan gaan we aan de slag met alles definitief afstemmen met exploitanten en inkopen. Vervolgens volgen er materiaalbonnen en uitzendschema’s voor de klant, uitzend- en inzetinstructies voor exploitanten en maken we de administratie op orde zodat Team Account en Finance het vanaf daar op kunnen pakken.

Tijdens een campagne

Na aanvang van een campagne monitoren we continu de voortgang: liggen we op schema met uitlevering van GRP’s? Hoe loopt het online met verschillende inzetten? Moeten we bijsturen? Hiervoor hebben we vaak ook een van onze online specialisten aangehaakt. Frequent worden de online dashboards bijgewerkt en op basis van doelstellingen wordt de campagne geoptimaliseerd. Uiteraard vindt hier ook veel afstemming plaats met de klant, zodat iedereen op de hoogte is van de performance.

Tijd om te evalueren en te leren

Wanneer een campagne is afgelopen, gaan we alle behaalde resultaten verzamelen. We kijken natuurlijk of vooraf berekende prognoses zijn behaald, maar kijken bijvoorbeeld ook naar best presterende tv- of radiozenders of toegevoegde waarde van verschillende online inzetten. Ook hier geldt dat we graag zoveel mogelijk data bekijken. Online is hier de kwaliteit van clicks naar de website interessant en van belang. Daarvoor hebben we dan nauw contact met webanalisten van de adverteerder, of we kijken zelf mee in de systemen. Ook voor de offline media kijken we graag of we deze kunnen linken aan bedrijfs- en marketingdoelstellingen. Samen bespreken we resultaten, opgedane kennis en mogelijke verbeterpunten voor een volgende campagne.

En dan beginnen we weer opnieuw, op naar de volgende campagne! #BetterTogether!

Terug naar alle berichten